Verkstad

Verkstaden är belägen i källarvåningen hus C. Den är tillgänglig för alla boende i brf Prisma.

Tillgång till verkstaden sker med samma nyckelbricka som går till entrédörrarna.

I verkstaden finns arbetsbänk med skruvstäd och ganska gott om verktyg.

Efter att du använt verkstaden se till att den är i samma ordning som när du kom och häng tillbaka alla verktyg som du använt.