Förtroendevalda

Funktion Namn Mobil Hemtelefon Mailadress Ansvar
Ordförande Bengt Forsman 0761-82 67  39   styrelsen@brfprisma.se  
Vice ordförande Pelle Carlsson 0730-49 70 27 031-49 31 15 perolofcn@gmail.com Förvaltning
Sekreterare Agneta Andersson 0730-77 91 53 031-45 98 72 agnetalouise@gmail.com  Info till nyinflyttade
Ledamot Eive Andersson 0708-69 37 99 031-49 37 99 eiveandersson@bredband2.com Förvaltning
           
Suppleant Åke Gidlund 010-475 21 07 031-47 15 92 britt.gidlund@telia.com Förvaltning
Suppleant Yvonne Gabrielsson  0703-49 96 34   yvonne.gabrielson@gmail.com  Städning, Miljörum