Förtroendevalda

Funktion Namn Mobil Hemtelefon Mailadress Ansvar
Ordförande Bengt Forsman 0708-68 54 05   styrelsen@brfprisma.se  
Vice ordförande Pelle Carlsson  0730-49 70 27 031-49 31 15 perolofcn@gmail.com Förvaltning
Sekreterare Agneta Andersson  0730-77 91 53  031-45 98 72 agneta.andersson16@comhem.se  
Ledamot Eive Andersson  0708-69 37 99  031-49 37 99 eiveandersson@bredband2.com Förvaltning
Ledamot Eva Berntsson Gärtner  0702-29 44 70 031-96 51 44 eva.b.gartner@gmail.com  Garage, parkering
Suppleant  Åke Gidlund  010-475 21 07  031-47 15 92 britt.gidlund@telia.com Förvaltning
 Suppleant  Anci Gunnarsdotter  0730-94 21 19   ag56@live.se  Nycklar
Suppleant Maryam Buyuksal  0738-93 69 11  0738 – 93 69 11 maryamboles@live.se  Inflyttning