Garaget

2017-03-06

Regler vid hyra resp. uppsägning av garageplats. 

Endast medlemmar i brf Prisma har möjlighet att hyra garageplats.

Nya medlemmar kan ansöka om garageplats, tidigast på tillträdesdagen för lägenheten.

Blankett för ansökan finns att hämta på brfprisma.se  

Det är möjligt att hyra garageplats utan att vara ägare av bil eller mc. Dock skall man, senast två månader efter det att man fått garageplats, kunna bevisa att man är ägare till ett fordon. 

Garageplats får inte hyras i syfte att långtidsparkera oregistrerade fordon eller fordon av typ skrotbilar. 

Fjärrkontroll till garageporten kan fås mot en deposition på 500:-. Kontakta i så fall styrelsen. Denna summa kommer att betalas i samband med månadsavgiften.

Adminavgift på 800:- kommer debiteras när man fått garageplats.

Uppsägningstiden för garageplats är två månader.

Fjärrkontroll skall återlämnas senast på dagen vid hyresavtalets upphörande, varvid depositionsavgiften återbetalas till skriftligen angivet konto.

 

Regler vid uthyrning av garageplats i andra hand

Andrahandsuthyrningen får endast ske till medlemmar i brf Prisma.

Godkännande avseende andrahandsuthyrning skall inhämtas hos styrelsen.

Styrelsen erbjuder i tur och ordning medlemmar som står i kö för garageplats, att få hyra platsen.

Andrahandsuthyrningen måste vara i minst två månader och maximalt i sex månader.

Fjärrkontroll till garageporten kan fås mot en deposition på 500:- . Kontakta i så fall styrelsen.  

Fjärrkontrollen får återlämnas varvid depositionsavgiften återbetalas till angivet konto, alternativt får den, om så önskas, behållas av medlemmen