Besöksparkering


Besök
Besöksparkeringen är till för våra gäster och inte för oss som bor i föreningen eller Norra Dragspelsgatan 20.

Det händer att boende i Prisma utnyttjar besöksparkeringen. När våra gäster kommer, får dom istället åka och leta efter parkeringar längre bort. Så skall det inte vara!

Skall ni bara lasta ur bilen så kan ni stå på vår korttidsparkering (30 min).

Det händer emellanåt att det står bilar parkerade på handikapplatsen utan tillstånd för detta. Det är som alla förstår INTE tillåtet.

Glöm inte att ge era gäster ett p-tillstånd när dom parkerar på vår gästparkering.

Vi har ett avtal med Securitas som sköter bevakningen av våra besöksplatser.