Uppgradering av bredbandsnätet

Com Hem kommer under mars månad att uppgradera ditt bredbandsnät.


Uppgraderingen kommer att ske i två steg. Först byts de gemensamma switcharna ut.
Detta kommer att ske dagtid onsdag 2019-03-27 och medför ett avbrott för samtliga boende under den aktuella dagen. Bytet beräknas vara klart senast 17:00 den aktuella dagen.

Efter det kommer Netel AB avisera respektive bostad om när de behöver komma in i för att komma in och byta mediaomvandlaren/CPE:n som finns i varje bostad.