Entréerna är larmade

Huvudentréerna är nu försedda med inbrottslarm.
Larmet kommer att vara aktivt mellan kl 22.00 och 07.00.         

Om dörren är öppen mer än 2 minuter mellan 22.00 och 07.00 aktiveras larmet och larmenheten i entréhallen ger ett blinkande ljussken samt en varningssignal.                                                                    Vaktbolaget rycker då ut och stänger av larmet, säkerställer att inga obehöriga uppehåller sig i byggnaden samt ser till att dörren fungerar som den skall.

Ovanstående gäller även vid åverkan på dörren.


Observera !
När du skall gå ut genom entrédörren :    
Använd alltid låsknappen till höger om dörren.                                          
 Använd inte låsvredet på dörren. Om så sker aktiveras larmet.

Kontrollera alltid att dörren går i lås när du lämnar entréhallen !!

Om du vet med dig att du behöver ställa upp dörren lite längre än 2 minuter mellan 22.00 och 07.00 kontakta i så fall någon styrelsemedlem i god tid innan.