Årsstämman

Styrelsen vill tacka för förtroendet som stämman gav oss. Roligt att se att hela 40 stycken medlemmar var närvarande. På måndag, 17 juni, har styrelsen sitt konstituerande möte. Rapport från detta möte kommer under nästa vecka.