Årsstämman

I går hölls årstämman för BRF Prisma i Högsbo Baskets lokaler. Som vanligt var det ett välbesökt möte.

Det hade inte inkommit några motioner så mötet avlöpte snabbt och smidigt.

Yvonne Gabrielsson (hus C) valdes in i styrelsen som suppleant på ett år (nyval).

Bengt Forsman, Eive Andersson och Eva Berntsson Gärtner valdes som ordinarie ledamöter i två år (omval).

Åke Gidlund valdes om som suppleant i två år.

Anci Gunnardotter och Maryam Buyuksal avgick ur styrelsen.

Styrelsen fördelar styrelseposterna på ett konstituerande möte som hålls den 8 maj.