Mangelrum

I entréplan hus B finns ett mangelrum med kallmangel som är fri att använda.