Felanmälan

Felanmälan vardagar 07.00-21.00

SBC Kundtjänst
Tel 0771-722 722

För avhjälpande av fel/serviceuppdrag i lägenhet som faller under bostadsrättsinnehavarens ansvar debiteras beställaren.

Akuta fel / jour

Låsinvest
Tel:031-80 24 24

Gäller endast akuta fel som inte kan vänta på avhjälpande, t.ex vattenläckage. För avhjälpande av akut fel i lägenhet som faller under bostadsrättsinnehavarens ansvar debiteras medlem jourkostnaden.
Journummer gäller vardagar mellan 17.00-07.00 samt helger.